Zaaltoelage

Vraag online aan

Lokaal bestuur Edegem verleent een financiële tegemoetkoming voor het huren van een zaal in Edegem. Enkel Edegemse verenigingen kunnen een zaaltoelage aanvragen voor zalen die niet tot de gemeentelijke infrastructuur behoren zoals St.-Antoniuskerk, polyvalente zaal Zwaluwnest, bioklas, ..

Voorwaarden

De activiteit is voor iedereen toegankelijk en leunt aan bij de onderstaande culturele materies:

  • de bescherming en de luister van de taal;
  • de aanmoediging van de vorming van de navorsers;
  • de kunsten met inbegrip van toneel en film;
  • het cultuurpatrimonium, de musea en andere wetenschappelijke instellingen voor cultuur;
  • de bibliotheken, de videotheken, de discotheken en soortgelijke diensten;
  • de radio-omroep en de televisie;
  • het jeugdbeleid;
  • de permanente vorming en de cultuuranimatie;
  • de lichamelijke opvoeding;
  • de culturele vrijetijdsbesteding en het toerisme;

De zaaltoelage kan per werkingsjaar slechts één keer per vereniging worden toegekend.