Vrijwilligers erfgoed Edegem

Erfgoed Edegem is een erfgoedplatform voor vrijwilligers met een hart voor erfgoed. Zij zetten zich in voor de belangen, de bewaring, de restauratie en de ontsluiting van het erfgoed in Edegem.

Activiteiten

Erfgoed Edegem organiseert tal van erfgoedactiviteiten. Zo organiseren de historische gidsen rondleidingen, nocturnes en vertellingen, houdt de Kring voor Heemkunde voordrachten, lezingen en tentoonstellingen en zorgt de werkgroep Onroerend Erfgoed Edegem voor visuele herkenningspunten van belangrijke gebouwen in het straatbeeld.

Daarnaast werkt Erfgoed Edegem ook mee aan gemeentelijke evenementen en activiteiten zoals Erfgoeddag of Open Monumentendag en verleent zij haar medewerking aan regionale erfgoedactiviteiten in de Zuidrand.

Advies

Erfgoed Edegem houdt een vinger aan de pols inzake erfgoedbeleid van de gemeente. Zo geeft zij advies over historische gebouwen, naamgeving van straten, historische graven en de regionale erfgoedwerking  in de Zuidrand.

Werkgroepen

Erfgoed Edegem heeft haar werking opgesplitst in expertisegroepen, die elk haar eigen werkgebied en doelstellingen heeft. Zij komen jaarlijks minimaal zes keer samen om informatie uit te wisselen, erfgoedadvies te geven en erfgoedactiviteiten uit te werken.

Wil je meewerken?

Erfgoed heeft niet enkel een verleden, maar ook een actuele omkadering. De brug maken tussen gisteren, vandaag en morgen is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

We kijken altijd uit naar mensen die actief willen meewerken aan:

  • Rondleiden en vertellen
  • Historisch onderzoek
  • Archiefwerk (inventariseren, digitaliseren,…)
  • Visualisatie (tentoonstellingen, promotie,…)
  • Ondersteuning (bij projecten, evenementen,…)
  • Opleiding van onze medewerkers

Heb je interesse en wat beschikbare tijd? Kom zeker eens met ons praten.