Toelage voor werken aan lokalen en nutsvoorzieningen

Vraag online aan 

Jeugdverenigingen hebben recht op een toelage voor werken in en aan de lokalen, het vernieuwen van de nutsvoorzieningen, controles van de water-, gas-, elektriciteitsvoorzieningen, het nazicht van brandblusapparaten en de aanleg van wegenis en speelterreinen rond de lokalen.