Toelage voor kadervorming

Vraag online aan

Vanaf 15 jaar kan je een cursus volgen om animator te worden bij een jeugdwerkinitiatief. Per gevolgde cursus kan je  een toelage krijgen. Je moet ofwel aangesloten zijn bij een Edegems jeugdwerkinitiatief ofwel meewerken aan de Edegemse speelpleinwerking SPED ofwel actief zijn op de speelpleinen van vzw Koraal.

De jeugddienst beschikt over een adressenlijst van de organisaties die animatorcursussen inrichten.

Het aanvraagformulier toelage kadervorming kan je downloaden via onderstaande link. Stuur het ingevulde formulier samen met je bewijsstukken van de gevolgde cursus naar gemeentehuis, jeugddienst, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem of bezorg het op de jeugddienst, Drie Eikenstraat 16, Edegem.