Toelage voor je activiteit aanvragen

In sommige gevallen kan je aanspraak maken op een toelage voor huur van een zaal. De reglementen vind je hier:

Buurt- of straatfeest op de planning. Een toelage vraag je aan via deze weg: 

Voor culturele en artistieke projecten voor en door jongeren kan je een projecttoelage aanvragen.

Verenigingen, scholen en buurtcomit√©s kunnen voor bepaald uitleenmateriaal een toelage krijgen. De werkwijze staat hier: 

Tot slot kan je tijdens het feestjaar Edegem850 een toelage als particulier of school aanvragen. De voorwaarden lees je hier: