Subsidiereglement jeugdverenigingen

Lokaal bestuur Edegem geeft een toelage aan erkende jeugdverenigingen voor hun werking, het kamp, bijzondere projecten en (kader)vorming.

De voorwaarden om erkend te worden als jeugdvereniging vind je terug in het reglement.