Speelstraat

Vraag je speelstraat online aan

Wat is een Speelstraat?

Een speelstraat is voor een bepaalde periode volledig gereserveerd voor spelende kinderen, en dit gebeurt altijd tussen 13 en 21 uur. Tijdens deze uren is doorgaand verkeer niet toegestaan. Alleen bewoners die in de straat wonen of een garage hebben, mogen zich langzaam in de speelstraat voortbewegen. Tijdens deze periode genieten spelende kinderen en skaters van hetzelfde statuut als voetgangers, wat betekent dat ze niet gehinderd of in gevaar mogen worden gebracht.

Wanneer kan je een speelstraat organiseren? 

Je kan een speelstraat organiseren in de paas-, zomer- en in de kerstvakantie.
In de paas- en kerstvakantie kan je voor een week een speelstraat aanvragen. In de zomervakantie geldt de goedkeuring voor twee weken.

Wanneer moet je aanvraag binnen zijn? 

 • Paasvakantie: voor 4 maart
 • Zomervakantie: voor 3 juni
 • Kerstvakantie: voor 25 november 

Komt jouw straat in aanmerking als speelstraat? 

 • Je straat moet een woonstraat zijn.
 • Je mag er niet sneller dan 50 km per uur rijden.
 • Er staan vooral woonhuizen. 
 • Er is geen weg voor doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
 • De buurtbewoners gaan akkoord met de speelstraat. Als je voor de eerste keer een speelstraat aanvraagt, heb je hiervoor de handtekeningen nodig van de buurtbewoners. Bij 'downloads' vind je een document waar je hun handtekeningen op kan noteren. Je kan dit document nadien opladen in je digitale aanvraag. Zorg dus dat je ze tijdig verzamelt.
 • Een aantal buurtbewoners stelt zich kandidaat als monitor van de speelstraat. Ze plaatsen de hekken en halen ze weg, houden toezicht en zijn een aanspreekpunt voor de buurt en de gemeente.

Wat zijn de spelregels in een speelstraat?

 • Een speelstraat is voor een bepaalde periode en binnen bepaalde uren volledig voorbehouden voor spekende kinderen.
 • Doorgaand verkeer is verboden.
 • Alleen bewoners die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden. Bestuurders mogen de spelende kinderen sowieso niet hinderen.
 • De kinderen mogen speeltuigen op straat plaatsen, maar de doorgang niet volledig versperren.
 • Vrij parkeren in de straat blijft toegestaan. Een voertuig dat vóór de afsluiting van de straat geparkeerd staat, staat ook tijdens de speelstraaturen reglementair geparkeerd. 
 • Houd steeds de algemene richtlijnen die je ontvangt bij de goedkeuring in acht.
 • Lokaal bestuur Edegem levert hekken om de straat af te sluiten en komt het materiaal ook weer ophalen. 

Hoe vraag je een speelstraat aan?

 • Dien je aanvraag online 
 • Lokaal bestuur Edegem beoordeelt jouw aanvraag. Je ontvangt de goedkeuring via het aanvraagplatform. 

Meer info of vragen?

Dienst Publiek Domein, 03 289 26 50, publiekdomein@edegem.be

Aanvraagperiodes 2024

Paasvakantie: aanvragen indienen voor 4 maart

 • van maandag 1 april tot en met zondag 14 april

Zomervakantie: aanvragen indienen voor 3 juni

 • van maandag 1 juli tot en met zondag 14 juli 
 • van maandag 15 juli tot en met zondag 28 juli
 • van maandag 29 juli tot en met zondag 11 augustus
 • van maandag 12 augustus tot en met zondag 25 augustus

Kerstvakantie: aanvragen indienen voor 25 november

 • van maandag 23 december tot en met zondag 5 januari 2025