Sint-Antoniuskerk

Een beetje geschiedenis

De Sint-Antoniuskerk is grotendeels een gotische kruiskerk uit de 16de en 17de eeuw. De westertoren dateert uit 1500. De zijbeuken zijn er pas in 1888 bijgekomen. Oorspronkelijk is de kapel toegewijd aan O.-L.-Vrouw. Het is pas vanaf 1700 dat die eer te beurt valt aan St.-Antonius Eremijt.

Door de eeuwen heen is de kerk verschillende keren verbouwd. In 1585 wordt het meubilair vernield en verbrand door de soldaten van het garnizoen in Antwerpen. De herstellingen van de kerk starten in het begin van de 17de eeuw.
De oorspronkelijke spits van de toren wordt in 1735 door een storm vernield en dat jaar nog vervangen door de nu nog bestaande torenspits.

De kerk krijgt veel te verduren tijdens de Retorsieperiode (1636-1639). In 1639 begint men opnieuw met herstellingswerken aan het interieur. Aan het hoogaltaar worden twee kolommen toegevoegd, afkomstig van een zegeboog die op de Meir in Antwerpen had gestaan. Nog in 1639 wordt het altaar voorzien van een kopie van de kruisafname van Pieter Paul Rubens, geschilderd door Pieter Van den Bemden, een leerling van de meester.
Door de komst van de nieuwe basiliek in 1933 verliest de Sint-Antoniuskerk haar rang als parochiekerk en wordt ze tot kapel omgevormd. Op 30 januari 1947 wordt de Sint-Antoniuskerk als beschermd monument geklasseerd.

Ligging
Je vindt de Sint-Antoniuskerk op de hoek van de Drie Eikenstraat en de Strijdersstraat.
Openbaar vervoer: De Lijn 32, 91, 92, 130, 132, 135, 140 en 141.

Religieuze manifestaties

  • Elke zondag om 8 uur: eucharistieviering.
  • Zondag (na) 17 januari om 10.30 uur: plechtige hoogmis t.g.v. de St.-Antoniusviering.
  • Witte donderdag om 15 uur: jaarlijkse mis Okra Edegem-Centrum
  • Pasen om 8 uur: Paasviering
  • Pinkstermaandag om 10 uur: jaarlijkse gildemis met eedaflegging Kon. Handbooggilde St.-Sebastiaan
  • 1 november om 8 uur: Allerheiligenviering
  • 10 november om 19 uur: jaarlijkse herdenkingsmis voor overleden scouts en gidsen (Vevasco) - in 2019 uitzonderlijk op vrijdag 8 november
  • 25 december om 8 uur: Kerstviering.


Culturele manifestaties
De Sint.-Antoniuskerk wordt geprezen voor haar prachtige akoestiek en haar sfeervol kader en daarom dankbaar gebruikt voor culturele evenementen. Zo organiseert het Comité Edegemse Concerten er jaarlijks aperitiefconcerten (met jonge, veelbelovende muzikanten) en avondconcerten (met professionele muzikanten). Ook de muziekacademie musiceert vaak in de kerk.

Wil je de Sint-Antoniuskerk ook huren voor culturele doeleinden?
Het verhuurreglement kan je hier raadplegen. Of neem contact op met de cultuurdienst 03 289 22 20 ofcultuur@edegem.be.

Rondleidingen
De Historische Gidsen van Erfgoed Edegem verzorgen rondleidingen in de Sint-Antoniuskerk.

Openingsuren

Vandaag
open van 10 tot 12 uur 16 tot 20 uur
Morgen
open van 10 tot 12 uur 13 tot 17 uur