Over de naam Kruispunt

Gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021
De naam is tot stand gekomen na een ruime bevraging van adviesraden en inwoners. Kruispunt sluit enerzijds aan bij het verleden omdat het de naam van het vroegere jeugdhuis is maar anderzijds sluit het naadloos aan bij de opzet van de nieuwe vrijetijdswerking.

In haar missie wil het vrijetijdscentrum (VTC) Kruispunt de wegwijzer zijn voor vrijetijdsbeleving in en rondom Edegem. Om dit verhaal waar te maken, baseren we onze werking op de volgende 4 waarden die meteen gesymboliseerd zijn in de vier armen van het logo Kruispunt.

  • ONTMOETEN beleven. We durven te experimenteren en nieuwe wegen te bewandelen die navolging kunnen krijgen bij partners. Onze vaste kwalitatieve topactiviteiten behouden we en steken we jaarlijks in nieuwe kleedjes.
  • SAMEN doen. We ondersteunen en faciliteren activiteiten van anderen (verenigingen individuen, partners, andere gemeentediensten), meer zonder dat wij in hun plaats treden.
  • OPEN toegankelijk. Open en toegankelijk zijn realiseren we door voor alle doelgroepen een kwalitatief aanbod uit te werken dat complementair is aan het regionale aanbod en aan wat in eigen gemeente door verenigingen aangeboden wordt. Behoeften van doelgroepen worden duidelijk gesteld via overleg en participatie.
  • WEGWIJS maken. Wegwijs maken doen we zo eenvoudig mogelijk door samen te werken en eenduidig te communiceren als één vrijetijdsdienst. De unieke vrijetijdsbalie functioneert als portaal voor het ganse vrijetijd beleven in Edegem en de regio. Onze experten blijven een vlot bereikbaar aanspreekpunt voor bepaalde doelgroepen waar nodig