Onze naam, visie & waarden

Onze naam

De naam van Vrijetijdscentrum Kruispunt is tot stand gekomen na een ruime bevraging van adviesraden en inwoners. Kruispunt sluit enerzijds aan bij het verleden omdat het verwijst naar een vroeger jeugdhuis in het centrum van Edegem. Anderzijds sluit het naadloos aan bij de opzet van onze vrijetijdswerking.

Onze missie & waarden

In haar missie wil Vrijetijdscentrum Kruispunt de wegwijzer zijn voor vrijetijdsbeleving in en rondom Edegem. Om dit verhaal waar te maken baseren we onze werking op vier waarden die gesymboliseerd zijn in de vier armen van ons logo.

Ontmoeten en beleven

We durven te experimenteren en nieuwe wegen te bewandelen die navolging kunnen krijgen bij partners. Onze vaste kwalitatieve topactiviteiten behouden we en steken we jaarlijks in nieuwe kleedjes.

Samen doen

We ondersteunen en faciliteren activiteiten van anderen (verenigingen, individuen, partners, andere gemeentediensten) zonder dat we in hun plaats treden. 

Open en toegankelijk

Open en toegankelijk zijn realiseren we door voor alle doelgroepen een kwalitatief aanbod uit te werken dat complementair is aan het regionale aanbod en aan wat in eigen gemeente door verenigingen aangeboden wordt.

Wegwijs maken

Wegwijs maken doen we zo eenvoudig mogelijk door samen te werken en eenduidig te communiceren als één vrijetijdsdienst. De vrijetijdsbalie functioneert als portaal voor de ganse vrijetijdsbeleving in Edegem en de regio. Onze experten blijven een vlot bereikbaar aanspreekpunt voor bepaalde doelgroepen.