Kasteel Hof Ter Linden

Geschiedenis

Het kasteel ‘Hof Ter Linden’ met bijbehorende koetshuizen werd door de adellijke familie de Neuf opgetrokken in 1773. Het complex is een prachtig voorbeeld van de neoclassicistische bouwstijl. Vooral het kasteel heeft nog een zeer mooi bewaard interieur.

Sinds 2012 wordt het domein Hof Ter Linden beheerd door drie eigenaars: Kempens Landschap, lokaal bestuur Edegem en Natuurinvest. Het domein omvat een goed bewaard gebouwpatrimonium en een bosbestand van ongeveer 24,6 hectare en landbouwgronden.

Tussen 2016 en 2018 restaureerden de eigenaars de koetshuizen, het hekwerk, de verhardingen en zorgden ze voor hedendaagse nutsvoorzieningen. Dit gebeurde enerzijds met belangrijke financiële steun vanuit het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed, en anderzijds vanuit Europa en de provincie Antwerpen binnen het Interreg project DEMI MORE. Het kasteel is eerstkomend aan de beurt voor een grondige restauratie.
Het westelijk koetshuis is sinds april 2018 in gebruik als Brasserie Hof Ter Linden. In het oostelijke koetshuis opende in 2019 restaurant Stable.

Omgeving

De gebouwen staan in een 50 ha groot parkdomein waar je steeds kan komen wandelen en fietsen. Je betreedt het domein langs een toegangsdreef met monumentale lindebomen. In het park achter de gebouwen vind je een vijver met prieel, graslanden en eeuwenoude bossen. Het kasteelpark wordt omgeven door landbouwgronden, waarin paden liggen die het geheel verbinden met Fort 5: perfect voor een lange wandeling in de Zuidrand van Antwerpen.

Stap voor stap wordt ook het omliggende park en bosgebied duurzaam ingericht zodat iedereen er van kan genieten. De domeinen Fort 5 en Hof Ter Linden vormen samen een 90 hectare groot belevingsterrein voor jong en oud. Een oostelijk en westelijk pad -mét vlonderpad- doorheen de domeinen vormen samen een volledige lus van 5 kilometer waar je heerlijk kan wandelen of joggen.

Het kasteeldomein Hof Ter Linden is de ideale locatie voor een uitstap. Je kunt er picknicken op voorwaarde dat je de wagen achterwege laat en je het domein proper achterlaat. Sinds kort is er trouwens een openbaar toilet op het domein. 

Het is verboden om feesten of evenementen van gelijk welke aard te organiseren zonder toestemming van de eigenaars van dit domein. Voor aanvragen kan je terecht bij het lokaal bestuur via lokaalbestuur@edegem.beof tel. 03 289 26 50.

Hof Ter Linden is lid van het netwerk Open Monumenten

Beheersplan

Hof Ter Linden Natuur- en erfgoedbeheersplan.pdf186,3 Mb(pdf)