Huis Hellemans

Jan Verbert, meester-metser en aannemer van openbare werken, liet in 1884 "Huis Hellemans" bouwen. Het huis is opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl. Op 1 februari 1886 trok hij, samen met zijn zuster, in het huis. Op 28 oktober 1888 won Jan Verbert de gemeenteraadsverkiezingen en werd op 20 december 1889 tot burgemeester aangesteld.

Het huis, dat toen nog in de Dorpsstraat 12 gelegen was, bleef door zijn zuster Petronella Verbert en zijn nicht Laurentia Verbert bewoond tot 1916. In mei 1919 kwam de familie Van Wetter-Baeckelmans in het huis wonen. Op 1 februari 1924 werd het huis verkocht aan de familie Hellemans-Beirens. Later werden de straatnaam en het huisnummer gewijzigd van "Dorpsstraat 12" in "Strijdersstraat 14". J.Hellemans was Eerste Schepen na de gemeenteraadsverkiezing van 1927. Zijn vader, J.L.Hellemans, was gemeentesecretaris van 1884 tot eind februari 1919.

Na het overlijden van de heer Hellemans op 15 mei 1974 werd het huis aangekocht door de gemeente Edegem. Na de verbouwings- en verbeteringswerken werd het omgedoopt tot Gemeentelijk Kunstcentrum. De eerste tentoonstelling werd geopend in januari 1978. De laatste tentoonstelling eindigde op 2 mei 2021. Het gebouw wordt in concessie gegeven.

Openingsuren

Vandaag
open van 10 tot 12 uur 16 tot 20 uur
Morgen
open van 10 tot 12 uur 13 tot 17 uur