Gemeentelijk park Romeinse put

In 1974 werd lokaal bestuur Edegem eigenaar van het recreatiegebied gelegen langs de Romeinse Put. Dit gebied was aanvankelijk 6,8 hectare groot en werd later uitgebreid tot ongeveer 9 hectare. Het parkgebied Romeinse Put is een park dat zich bevindt langsheen het brongebied van de Edegemse Beek en schenkt veel aandacht aan de herwaardering van de natuur.

Het parkgedeelte nabij het ontmoetingscentrum is eerder traditioneel waarbij een aantal zitbanken uitnodigen tot een aangename verpozing. Een beetje verder, aan de terrassen van het ontmoetingscentrum, bevindt zich een speeltuin, bosje, voetbalveld en basketbalveld.

Via een slingerende bomenrij gaat het traditionele park geleidelijk over in natuurlijk park. In dit gebied primeert de natuur en deze zal in grote mate haar eigen gang mogen gaan. De vijver wordt betrokken in het globale concept door de creatie van ‘doorkijken’. Een wandelpad verbindt het sierpark met de vijverruimte en zo vormt het park één groot geheel.

De ruimte achter het voetbalveld werd ingericht als verlandingszone (=vochtige plaats). Hiermee werd de herwaardering van de Edegemse Beek gestart. Deze herwaardering is één van de hoofddoelstellingen van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP). Door hergebruik van regenwater, via afwatering, komt er geregeld water in het gebied terecht. Waterminnende planten gedijen hier prima! In deze verlandingszone kan over dijkjes gewandeld worden. Het gebied wordt ‘natuurlijk’ beheerd; paden worden betreedbaar gehouden, de natuur zelf doet de rest...

Het parkgebied Romeinse Put herbergt verschillende fauna en flora, is permanent toegankelijk en komt tegemoet aan de verschillende verwachtingen van de wandelaar!

Breng ook eens bezoek aan het ontmoetingscentrum 't Forum. Alle dagen open van 12 tot 22 uur. Gesloten op maandag.

Romeinse Put 97
2650 Edegem

e-mail: tforum@edegem.be
website: http://www.tforum.be/