Erfgoed Edegem

Erfgoed Edegem is de koepelorganisatie van alle verenigingen en individuen in Edegem die met erfgoed bezig zijn. Zij zetten zich in voor de belangen, de bewaring, de restauratie en de ontsluiting van het erfgoed in Edegem.

De drie groepen die onder de koepel van Erfgoed Edegem vallen zijn de Historische Gidsen, het Historisch Archief en de Kring voor Heemkunde vzw. Daarnaast zijn er heel wat individuen die deel uitmaken van Erfgoed Edegem, omwille van hun interesse in erfgoed of omdat ze bijvoorbeeld een privécollectie beheren.

Erfgoed Edegem werkt onder toezicht van het lokaal bestuur Edegem, met als contactpersonen de medewerkers van de cultuurdienst. De voorzitter van Erfgoed Edegem is de burgemeester. Het dagelijks bestuur van de organisatie ligt in handen van de vrijwilligers zelf, met als coördinator Hugo Tant, en in samenwerking met de cultuurdienst.

Erfgoed is natuurlijk een vlag die een rijke lading dekt. De drie groepen van Erfgoed Edegem vormen de basisstructuur van de werking, maar elke vorm van erfgoed kan aan bod komen in functie van de projecten die zich aandienen. Zo zorgde Erfgoed Edegem in het verleden al voor tekst en uitleg bij verschillende Edegemse bezienswaardigheden aan de hand van erfgoedborden, bracht ze de geheimen van de Edegemse begraafplaats in kaart, deed ze de herinventarisatie van het Edegems beschermd onroerend erfgoed en nog zoveel meer. Daarnaast werkt ze jaarlijks mee aan Erfgoeddag en Openmonumentendag en verleent ze haar medewerking aan regionale erfgoedactiviteiten in de Zuidrand.

Tenslotte houdt Erfgoed Edegem een vinger aan de pols van het erfgoedbeleid van de gemeente. Zo geeft zij advies over historische gebouwen, naamgeving van straten, historische graven enz.

Erfgoed Edegem is een partner van Open Monumenten