Infosessie autodelen

Reserveer plaatsen
Gemeentehuis
  • do 10 maart 2022 van 20 tot 22 uur
Autodelen heeft heel wat voordelen, niet alleen voor de betrokken mensen, maar ook voor de gemeente. De parkeerdruk vermindert zonder dat de gemeente moet investeren in dure parkeerplaatsen. Bovendien gebruiken autodelers de auto minder, wat de overlast van het autoverkeer helpt verkleinen: minder files, betere luchtkwaliteit en meer leefbaarheid. Het helpt de doelstellingen van het burgemeestersconvenant qua CO2-uitstoot en van het toekomstverbond qua modal shift te realiseren.

Locatie

Gemeentehuis
gemeenteplein 1 , 2650 Edegem

Leeftijd

vanaf 17 tot 99 jaar

Organisatie

Autodelen.net