Werkgroep Ecologie bezoekt Garden City-wijk Edegem

  • zo 14 november 2021 van 13.50 tot 16 uur
Zondag 14 november 2021
We gaan samen met Luce Stappaert als gids de “ Garden City Wijk, gelegen tussen Wilrijk en Edegem te ontdekken.
De bouw van deze karakteristieke tuinwijk in Engelse cottagestijl met 260 'cottages' of ééngezinswoningen begon in 1925 door de 'Maatschappij voor Goedkope Woningen'.
De architecten Hippoliet en Jules De Vos beperkten zich niet louter tot betaalbare wooneenheden, maar voorzagen ook open ruimtes met private en publieke groenaanleg, niet enkel voor het visuele karakter, maar ook ter stimulans van het gemeenschapsleven. Dit werkt tot op heden door.
De pittoreske uitstraling wordt versterkt door de kenmerkende architectuur en de eenheid in materiaalkeuzes, coloriet en stijl. Ondanks individuele renovaties en aanpassingen doorheen de tijd, is dit eenheidsbeeld van grotendeels bewaard gebleven en heeft Garden City Elsdonk nog steeds een hoge stedenbouwkundige en architecturale waarde en is nog steeds een voorbeeld van integrale woonbeleving.
Onze gids vertelt ons nog veel meer en laat ook een paar bewoners aan het woord.
Praktisch: 13u50 : verzamelen aan hoofdingang van fort 5 ( kruising De Burletlaan met Fort V-straat ) met parking & fietsenstalling.
13:50 uur start wandeling. Einde +/- 16:00 uur.
Indien mogelijk, kan wie zin heeft hierna nog een terrasje doen in de zomerbar van Fort 5.
Deelnemingsbijdrage: 3 € max 25 deelnemers.
Inschrijven bij: bobmalfroy@telenet.be graag vermelden: x aantal personen, adres & gsm-nr.
Bij belet tijdig uitschrijven a.u.b.
Arnold, Bob, Dirk, Marc & Jan
Werkgroep Ecologie Mortsel

Locatie

Ingang Fort 5
Fort5-straat , 2650 Edegem

Prijs

  • Basistarief 3

Organisatie

werkgroep ecologie Mortsel