Park Hazelbos

Het parkje aan de Heihoefseweg is een buurtparkje van z'n 1,7 hectare. Het heeft een mooie houten brug, kinderen ravotten er op de speeltuigen en je kan er wandelen of verpozen op een van de bankjes in het groen.

Aan het parkje werd enerzijds een natuureducatief component meegegeven; een strook langsheen de school voor educatieve doeleinden. Anderzijds werd vooral gebruik gemaakt van streekeigen aanplantingen. Een kleine heuvel en een nattere, ondiepe plek zorgen voor een variatie van niet-waterminnende en waterminnende flora.

Het parkje is toegankelijk langs drie zijden; langs de Hubert Willemsstraat (naast de school), langs de Heihoefseweg en langs het woonerf Hazelbos. Voor de school is er een rechtstreekse verbinding met het park.